< Previous

Next >

Hypostasis, April 2008
Oil on aluminium, 24 x 31 cm