< Previous

Next >

Hypostasis 2008. Oil on aluminium, 24 x 31 cm.